Kompaniýa habarlary

 • SYCCO will attend 2021 CIOE exhibition in Shenzhen City

  SYCCO Şençzhenen şäherinde 2021 CIOE sergisine gatnaşar

  Biz SYCCO, 16-18-nji sentýabr aralygynda Şençzhenen şäherinde 2021 CIOE sergisine gatnaşarys. : 3A07. Bize baryp görmäge hoş geldiňiz!
  Koprak oka
 • Optiki süzgüç näme?

  Optiki süzgüçleriň üç görnüşi bar: gysga ýol süzgüçleri, uzyn aýlawly süzgüçler we zolakly süzgüçler. Gysga aýlawly süzgüç, kesilen tolkun uzynlygyna garanyňda gysga tolkun uzynlyklaryny geçmäge mümkinçilik berýär, şol bir wagtyň özünde tolkun uzynlyklaryny uzadýar. Munuň tersine, uzyn ...
  Koprak oka
 • Kalsiý floridiň artykmaçlyklary - CaF2 linzalary we penjireleri

  Kalsiý floridi (CaF2), ultramelewşe reňkdäki infragyzyl sebite optiki penjireler, linzalar, prizmalar we boş ýerler üçin ulanylyp bilner. Barium floridinden iki esse gaty gaty material. Infra-gyzyl ulanmak üçin kalsiý florid materialy tebigy gazylyp ulanylýar ...
  Koprak oka