Optiki penjire

Optiki penjire mehaniki taýdan tekiz, çözgüt talaplaryna baglylykda käwagt optiki tekiz), ýagtylygyň optiki gurala öwrülmegine mümkinçilik berýän aç-açan bölek (tolkun uzynlygy üçin gyzyklanma üçin däl). Penjirä adatça parallel bolup, iň bolmanda görünýän ýagtylyk üçin döredilen bolsa, şöhlelendirme garşy örtükli bolmagy ähtimal. Optiki gurallaryň şol enjamyň içinde görünmegine mümkinçilik bermek üçin optiki penjire enjamyň bir bölegine (wakuum kamerasy ýaly) gurlup bilner.

“Precision Optics Optical Windows” köp pudaklarda ulanylýar:
Aerokosmos
● Harby awiasiýa
● Söwda awiasiýasy
● Ylmy we lukmançylyk gurallary
● Akademikler we gözlegler
● Senagat goşundylary


Iş wagty: Awgust-02-2021