Biz hakda

Qualityokary hilli we müşderiniň kanagatlanmagy biziň maksadymyzdyr .Her bir müşderiniň hyzmatdaşlygyna hoş geldiňiz

1

Şandong gaanggu yzygiderli kristal optika, Inc.2006-njy ýylyň aprelinde Şandong welaýatynyň anganggu etrabynyň Sýanguang ykdysady ösüş zolagynda döredildi. Optika we optiki komponentleri gözlemek, öndürmek we satmak üçin ýöriteleşendiris.

Esasy önümlerimizde optiki penjire, prizma, obýektiw, şöhlelendiriji, süzgüç, pürs, boş we ş.m. , CDGM, SCHOTT, HOYA, OHARA we ş.m.

Esasan müşderiniň isleglerine we çyzgylaryna laýyklykda ýöriteleşdirilen hyzmaty öndürýäris, şeýle hem käbir standart görnüşli süzgüçler, penjireler, ätiýaçlyk prizmalary bar, synag üçin nusga iberip bileris.

Önümlerimiz esasan kameralarda, optiki gurallarda, lukmançylyk gurallarynda, okuw gurallarynda, slaýd proýektorda, proýektorda, UV analizatorynda, maliýe töleglerinde, lampa çyralarynda we ş.m. ulanylýar. howpsuzlyk we ş.m.

Soňky 10 ýylyň dowamynda Mýunhen Germaniýasyndaky “LASER FOTONICS World”, Germaniýanyň Frankfurt şäherindäki “OPTATEC”, San-Fransisko, “SPIE Photonics West” we ş.m. ABŞ-a gatnaşdyk, kompaniýamyzyň kabinetine baryp bilersiňiz. Halkara marketing, esasy müşderiler Germaniýada, Russiýada, Italiýada, Günorta Koreýada, Angliýada, ABŞ-da we ş.m. paýlandy. Şeýle hem köp sanly meşhur kärhanalar bilen uzak möhletleýin dostluk hyzmatdaşlygy ýola goýduk.

Biziň kompaniýamyz adamlaşdyrylan dolandyryşy kabul edýär, zehinlere we tehniki täzeliklere ünsi jemleýär .Biz işgärlerimiz üçin has köp okuw mümkinçiligini hödürleýäris, işgärleriň hal-ýagdaýyny we iş gurşawyny gowulaşdyrýarys we işgärleriň durmuşy barada alada edýäris.

Size hyzmat etmäge sabyrsyzlyk bilen garaşýarys!

Şandong gaanggu yzygiderli kristal optika, Inc. IS ISO9001: 2015 KERTIFIED KOMPANI ISASY:

2

“Shandong Yanggu Constant Crystal Optics, Inc.is alibaba Gold” we goşmaça üpjün ediji:

3

Shandong Yanggu, yzygiderli kristal optika, Inc.  Kompaniýa syn:

4

Şandong gaanggu yzygiderli kristal optika, Inc.Önümçilik kuwwaty:

dwqdasd

Şandong gaanggu yzygiderli kristal optika, Inc.Hil kepilligi:

dwqdscca