850nm dar zolakly süzgüç

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Parametr 850nm dar zolakly süzgüç
CWL 850nm ± 5nm
FWHM 20nm ± 2nm (özleşdirilen)
Önümiň ululygy 3mm-80mm (özleşdirilen)
CWL-de geçiriş > 90% (Müşderileriň islegine görä)
Blokirlemek > OD3-OD6 UV-NIR
Substrat Optiki aýna
Faceerüsti hil 60-40,40-20
图片2

Goýmalar

Görüşi gowulandyrmak ýa-da ýörite spektr talaplaryna laýyk gelmek üçin synlamak, surata düşürmek, infragyzyl gural. Şeýle hem reňkli äýnek edip bolýar.

Daşky gurşaw görkezişleri
Senagat goşundylary
Optiki metrologiki gurallar
Lazer goraýjy penjireler
Maşyn görmek enjamlary
Optiki kesgitleýiş gurallary

Sanly optiki
Optiki synag gurallary
Elektro-optiki displeýler
Lukmançylyk optiki
Infragyzyl termograf

Dostlukly ýatlatma

1. Önümiň ululygy we görnüşi talaplara görä düzülip bilner.

2. Bahasy dürli önümleriň ululygy we mukdary üçin üýtgeşik bolar.

3. Spektral grafika ýa-da has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmaga hoş geldiňiz

Sorag-jogap

1-nji sorag: Zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?
J: Biz zawod. 10 ýyl bäri optika pudagynda

2-nji sorag: Zawodyňyz nirede? Men ol ýere nädip baryp bilerin?
J: Demirgazyk-Günorta 1-nji ýolda, Hytaýyň Şandong welaýatynyň gaanggu etrabynda, xiangguang ykdysady ösüş zolagynda ýerleşýär
Islän wagtymyz zawodymyza baryp görmäge hoş geldiňiz

3-nji sorag: Önümleri zerurlygyma görä düzüp bilerinmi?
J: Hawa, optiki komponentleriňiz üçin materiallary, spesifikasiýalary we optiki örtügi zerurlyklaryňyza görä düzüp bileris.

4-nji sorag: MOQ näme?
J: (1) Inwentar üçin MOQ 1 sany.
(2) customöriteleşdirilen önümler üçin MOQ 10pcs-20pcs.

5-nji sorag: Köpçülikleýin önümçilikden öň synag üçin nusga alyp bilerinmi?
Elbetde, uly sargytdan ozal hilimizi barlamak üçin size nusga hödürlemek isleýäris

6-njy sorag: Nädip tölemeli?
J: T / T, Paypal, Western Union, Ygtybarly töleg, Kredit kartoçkasy we Alibaba-da kepillik tölegi we ş.m.

7-nji sorag: gowşuryş wagty näçe?
J: Inwentar üçin: sargyt goýanyňyzdan soň gowşuryş 7 iş güni.
Customöriteleşdirilen önümler üçin: sargyt goýanyňyzdan soň eltip bermek 2 ýa-da 4 iş güni.

8-nji sorag: Tölegiň howpsuzlygyny nädip üpjün etmeli?
J: SYCCO 9 ýyldan gowrak wagt bäri aibabanyň altyn üpjün edijisidir we Alibaba Söwda Kepilnamasyny goldaýar. Bu ugurdaky abraýymyza ýokary baha berýäris


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önüm kategoriýalary